Maatschappelijke dienstverlening

Stichting
KruidenDijk

Op 17 mei 2021 is de stichting officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel te Rotterdam.

De stichting stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan bewindsvoering van donateurs en schenkers.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– bemiddelen in de geest van en voor donateurs en schenkers.

– adviseren richting mentoren van donateurs en schenkers.

– Voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Rotterdam aan het water

k

UX Research

3R1K5 PR0DUC710N5

Brand Identity

Maatschappelijke dienstverleing

e-Boekhouden.nl